Eğitim Komisyonu

EĞİTİM KOMİSYONU

a) Eğitim -Müfredat Komisyonu

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT-Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Özlem YILDIRIM- Altınbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. Zeynep AKYOL- Şişli MYO

Öğr. Gör. İbrahim ÖZDEMİR- Ege Üniversitesi

Öğr. Gör. Ebru UYSAL- İstanbul Yeniyüzyıl Üniversitesi

Öğr. Gör. Betül ÖZYÜREK-Cumhuriyet Üniversitesi

Öğr. Gör. Gürsel AK GÜVEN-Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Aydan ÇİL-Tuzla Devlet Hastanesi

Ömer Hayyam AKPINAR-TÜMRAD-DER

Emre DEMİRCİ-Medikal Park Pendik Hastanesi

b) Araç-Gereç, Uygulama Laboratuvarı, Hastane Komisyonu

Öğr. Gör. Ercan TÜRERER-Kapadokya Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Reyyan KAVAK YÜRÜK-Dicle Üniversitesi

Öğr. Gör. İsmail FINDIKLI- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Öğr. Gör. Pınar ELPEN KARYEMEZ – Acıbadem Üniversitesi

Öğr. Gör. Necla TARPICI – Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Emrah KULOĞLU-Haliç Üniversitesi

Öğr. Gör. Necmettin KILIÇ-TÜMRAD-DER

Ali İPEKLİ-TÜMRAD-DER

c) Akademik Personel Komisyonu

Doç. Dr. Ümit KARA-Süleyman Demirel Üniversitesi

Öğr. Gör. Deniz KOÇYİĞİT-Pamukkale Üniversitesi

Öğr. Gör. Özlem YILDIRIM- Altınbaş Üniversitesi

Öğr. Gör. İmren DEMİR-Uludağ Üniversitesi

Öğr. Gör. Muzaffer EROĞLU- İstanbul Rumeli Üniversitesi

Öğr. Gör. Aziz SAFİ- İstanbul Gedik Üniversitesi

Dr.Öğr. Üyesi Özgür Kürşat ŞENER- İstanbul Gelişim Üniversitesi

Öğr. Gör. Arif Onur DİRLİK – Ahi Evran Üniversitesi

d) Yurtdışı Eğitim Komisyonu

Öğr. Gör. Gürdoğan AYDIN-Kapadokya Üniversitesi

Doç. Dr. Gökçe Kaan ATAÇ- Türk Radyoloji Derneği

Dr. Öğr. Üyesi. Özgür Kürşat ŞENER- İstanbul Gelişim Üniversitesi

Öğr. Gör. Pınar ELPEN KARYEMEZ – Acıbadem Üniversitesi

Dr. Öğr. Gör. Havva PALACI- İstanbul Okan Üniversitesi

Ögr. Gör. Ayşe TANŞU-İstanbul Rumeli Üniversitesi

Araş. Gör. Asiye TUNÇ -Lozan-İşviçre