Anasayfa

Çalıştayımıza destek veren, katkı sunan tüm meslektaşlarımıza, hocalarımıza ve kurumlarımıza TEŞEKKÜR ederiz.

Çalıştay Raporu en yakın zamanda bu sayfamızda yayınlanacaktır.


Değerli Hocalarım,

Değerli Meslektaşlarım ve Sevgili Öğrenciler

Radyolojik  Görüntülemenin medikal tıp içerisindeki önemi her geçen gün artmakta ve teknolojinin de etkisi ile hızlı bir şekilde değişmekte ve gelişmektedir. Radyolojik Görüntüleme hizmetlerinin tanı ve teşhis aşamasındaki başarısı tedavinin seyrini ve başarısını doğrudan etkileyen önemli bir faktör. Bu nedenle bu hizmetin sunucuları radyoloji teknisyenleri ve teknikerleri ile radyoloji uzmanlarının sürekli değişim ve gelişim gösteren bu sürece entegrasyonu oldukça önem arz etmektedir.

Eğitimin içeriği, yeterliliği nicelik ve nitelik olarak kalitesi radyolojik görüntüleme hizmetlerinin tüm süreçlerini doğrudan etkileyen önemli bir unsur. Örgün-formal eğitim yanında mezuniyet sonrası eğitim, hizmet içi eğitim süreçleri entegrasyonun önemli halkalarıdır.

5-6 Haziran 2021 tarihlerinde Milli Eğitim Bakanlığı, Türk Radyoloji Derneği, Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği( SAHADER) ile 21 Üniversitemizin SHMYO katılımı ile düzenleyeceğimiz ONLİNE RADYOLOJİ ÇALIŞTAYI’nda

-          Radyoloji Teknikerlerinin Eğitimi,
-          Mesleki Tanım, Görev, Yetki ve Sorumlulukları
-          Radyoloji Teknikerlerinin Çalışma Koşulları

Konu başlıklarını tartışma imkanı bulacak ve Cumhuriyetimizin 100.yılına ramak kala Radyoloji Teknikerliği mesleğine yeni bir vizyon katarak, meslektaşlarımızın modern eğitim ile donatılmış, mesleki donanımı yanı sıra görev, yetki ve sorumluluklarının bilincinde olan, çalışma hayatına dair sorunlarının çözüm bulduğu, sağlık hizmetlerine yön veren bireylerin yetiştirilmesini hedefliyoruz.

Hedefimize odaklandığımız bu yolda bizlere eşlik edecek Milli Eğitim Bakanlığımıza, Türk Radyoloji Derneği’ne, SAHADER’e ve güzide üniversitelerimizin SHMYO’larına şükran borçluyuz. Ayrıca bu çalıştay kapsamında oluşturduğumuz komisyonlarda gönüllü olarak yer alan bilgi, birikim ve deneyimlerini katan tüm meslektaşlarımıza, hocalarımıza ve akademisyenlerimize teşekkür ederiz.

Bu çalıştayımızda birlikte çalışarak en bilimsel, en uygulanabilir ve ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayabilecek modellemeyi ortaya koyabilecek yetkinlikte ve donanıma sahip olduğumuzu biliyoruz.

Çalıştayımızın mesleğimize ve ülkemize HAYIRLI SONUÇLAR getirmesini dilerken çalıştayımızın derneğimiz TÜMRAD-DER’in tüm sosyal medya hesaplarından CANLI verileceğini belirmek isterim.

Saygılarımızla

Heybet ASLANOĞLU

TÜMRAD-DER Genel Başkanı